Bổ sung quy định về quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục trong Luật

Bổ sung quy định về quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục trong Luật,

GD&TĐ – Hiện nay việc quy hoạch các cơ sở giáo dục đang được điều chỉnh bởi nhiều đạo luật khác nhau như Luật Giáo dục 2005, Luật Giáo dục ĐH, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Quy hoạch 2017; trong đó Luật Quy hoạch giữ vai trò nòng cốt.

Nghị quyết 29/NQ-TW cũng khẳng định chủ trương quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực.

Theo Luật Giáo dục 2005 thì UBND các cấp có thẩm quyền quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục theo phân cấp của Chính phủ. Như vậy, Bộ GD&ĐT quản lý nhà nước về giáo dục đối với các cấp học và trình độ đào tạo, nhưng việc thực hiện quy hoạch mạng lưới lại do từng địa phương thực hiện nên khó có sự thống nhất, đồng bộ. Một số địa phương đã sắp xếp, sáp nhập mang tính cơ học một số cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên chưa đúng với Nghị quyết 19.

Góp ý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi), tổng hợp của Vụ Pháp chế (Bộ GD&ĐT), đa số ý kiến đề nghị phải có một điều quy định về quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục trong dự thảo Luật.

Theo đó, việc lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục do địa phương quản lý phải gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội; phù hợp với các quy định của Luật quy hoạch và đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục. Quy định này nhằm khắc phục tình trạng các địa phương quy hoạch mạng lưới chưa phù hợp với tổng thể quy hoạch chung, còn mang tính cục bộ địa phương.

Cần quy định rõ quy hoạch mạng lưới phải do Chính phủ quyết định, địa phương không được tự ý quy hoạch vì hệ thống giáo dục phải được quản lý thống nhất của nhà nước nhằm thể chế hóa quy định của Nghị quyết 29-NQ/TW khi khẳng định chủ trương quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, đồng thời khắc phục tình trạng việc thực hiện quy hoạch mạng lưới lại do từng địa phương thực hiện nên khó có sự thống nhất, đồng bộ; một số địa phương đã sắp xếp, sáp nhập mang tính cơ học một số cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên chưa đúng với Nghị quyết 19-NQ/TW.

Một số ý kiến cho rằng không cần thiết có một điều, khoản riêng về quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục trong dự thảo Luật vì đã có các quy định cụ thể về quy hoạch trong Luật Quy hoạch; đối với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được quy định tại Luật Quy hoạch, Luật Giáo dục đại học (đã được sửa đổi, bổ sung) và Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Chính phủ tiếp thu ý kiến đa số của nhân dân nêu trên, sẽ bổ sung một điều trong dự thảo Luật để quy định về quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, theo đó: Việc lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục do địa phương quản lý phải gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội; phù hợp với các quy định của Luật quy hoạch và đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.

Việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục do địa phương quản lý thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch và quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.

Hiếu Nguyễn

VietBao.vn

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Bổ sung quy định về quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục trong Luật

Sưu Tầm: http://vietbao.vn/Giao-duc/Bo-sung-quy-dinh-ve-quy-hoach-mang-luoi-co-so-giao-duc-trong-Luat/443982075/202/

Di chuyển 2 que diêm biến phép tính 66 + 55 = 93 thành đúng

Di chuyển 2 que diêm biến phép tính 66 + 55 = 93 thành đúng,

Để sửa sai cho phép tính 66 + 55 = 93, người giải được quyền di chuyển 2 que diêm nhưng phải giữ nguyên dấu bằng.

Câu đố  như sau:

Các que diêm được sắp xếp thành phép tính như hình dưới:

Di chuyen 2 que diem bien phep tinh 66 + 55 = 93 thanh dung

Đương nhiên, 66 cộng 55 không bằng 93. Vì thế, nhiệm vụ của người giải là di chuyển hai que diêm để tạo ra phép tính mới đúng với quy tắc toán học.

Lưu ý, dấu bằng (=) phải được giữ nguyên.

Bạn có bao nhiêu cách để thực hiện yêu cầu trên?

Bạn đọc có bài toán khó cần giải đáp hoặc muốn chia sẻ những phép tính hay, có thể gửi về tòa soạn theo địa chỉ email
Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó


Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Di chuyển một que diêm sửa phép tính 6 + 4 = 4 thành đúng Ngoài hai cách cho sẵn để di chuyển một que diêm, biến phép tính 6 + 4 = 4 thành đúng, bạn có thể đưa ra phương án nào khác không?

Hà Linh

VietBao.vn

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Di chuyển 2 que diêm biến phép tính 66 + 55 = 93 thành đúng

Sưu Tầm: http://vietbao.vn/Giao-duc/Di-chuyen-2-que-diem-bien-phep-tinh-66-55-93-thanh-dung/120917148/202/

Dự kiến HS được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình GD phổ thông

Dự kiến HS được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình GD phổ thông,

GD&TĐ – Luật Giáo dục 2005 có bất cập là đối với những người đã học xong chương trình THPT nhưng không dự thi hoặc dự thi nhưng không đỗ tốt nghiệp THPT thì không có quy định về hình thức công nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông cho học sinh. Luật Giáo dục chưa phân biệt giữa công nhận hoàn thành chương trình THPT và bằng tốt nghiệp THPT.

Luật Giáo dục 2005 cũng không có quy định việc sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển đại học; việc tuyển sinh ĐH thuộc về quyền tự chủ của các trường ĐH đã được quy định trong Luật Giáo dục ĐH (sửa đổi, bổ sung).

Góp ý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi), Vụ Pháp chế (Bộ GD&ĐT) tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân cho thấy, cơ bản có ba loại ý kiến về vấn đề này.

Trong đó, đa số ý kiến nhất trí với Điều 32 dự thảo Luật khi bổ sung quy định: Học sinh học hết chương trình THPT nếu đủ điều kiện dự thi theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nhưng không dự thi hoặc thi không đạt yêu cầu thì được hiệu trưởng nhà trường cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông; đồng thời sửa đổi, bổ sung quy định tương ứng trong Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Quy định mới này nhằm khắc phục bất cập của Luật Giáo dục hiện hành vì không có quy định về hình thức công nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông cho học sinh đã học xong chương trình THPT nhưng không dự thi hoặc dự thi nhưng không đỗ tốt nghiệp; chưa phân biệt giữa công nhận hoàn thành chương trình THPT và bằng tốt nghiệp THPT.

Dự thảo Luật cũng không có quy định việc sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển đại học vì việc tuyển sinh đại học thuộc về quyền tự chủ của các trường đại học đã được quy định trong Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung). Có ý kiến đề nghị giao thẩm quyền cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông cho sở giáo dục và đào tạo.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể điều kiện để được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông, và xác định rõ mục đích của việc cấp giấy chứng nhận. Quy định này đảm bảo thực hiện được vấn đề liên thông đối với người học.

Có ý kiến đề nghị Dự thảo Luật không nên quy định cụ thể việc thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà nên giao Bộ GD&ĐT quy định tại quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông để đảm bảo tính linh hoạt và quản lý ngành đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

Chính phủ nhất trí với ý kiến đa số của nhân dân nêu trên đây và bổ sung quy định: Học sinh học hết chương trình THPT nếu đủ điều kiện dự thi theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nhưng không dự thi hoặc thi không đạt yêu cầu thì được hiệu trưởng nhà trường cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông và sửa đổi quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp để đảm bảo việc phân luồng và hướng nghiệp cho học sinh phổ thông. Vấn đề tuyển sinh đại học thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục đại học (đã được sửa đổi, bổ sung).

Hiếu Nguyễn

VietBao.vn

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Dự kiến HS được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình GD phổ thông

Sưu Tầm: http://vietbao.vn/Giao-duc/Du-kien-HS-duoc-cap-chung-nhan-hoan-thanh-chuong-trinh-GD-pho-thong/443982073/202/

Học sinh Sài Gòn than nhà vệ sinh bẩn, áp lực bài tập nhiều

Học sinh Sài Gòn than nhà vệ sinh bẩn, áp lực bài tập nhiều,

Học sinh Sài Gòn mong muốn được giải quyết các vấn đề nhà vệ sinh trong trường học, giảm tải sĩ số lớp, đồng thời giảm giờ học và áp lực thành tích.

Sáng 16/2, nhiều vấn đề liên quan đến vệ sinh công cộng, nhà vệ sinh trường học, áp lực thành tích đã được thiếu nhi gửi đến lãnh đạo TP.HCM trong chương trình Lãnh đạo thành phố gặp gỡ thiếu nhi Xuân Kỷ Hợi năm 2019 với chủ đề “Học sinh thành phố chung tay bảo vệ môi trường”.

Bài tập nhiều, học liên tục, nhà vệ sinh quá bẩn 

Mở đầu phần góp ý, em Huỳnh Thị Thùy Dương (học sinh Trường THCS Tân Tạo, quận Bình Tân) phản ánh thực tế em và nhiều bạn học sinh phải học liên tục từ sáng tới trưa, đến 11h, 12h trưa mới được nghỉ ngơi, bài tập kèm theo lại rất nhiều. Trong khi đó, nhà vệ sinh trong trường học thì hạn chế nước sạch, nhiều lúc cần lại không có.

Hoc sinh Sai Gon than nha ve sinh ban, ap luc bai tap nhieu
Vấn đề thời gian học tập, khối lượng bài vở và nhà vệ sinh nhận được nhiều ý kiến đóp góp của học sinh. Ảnh: M.N.

Liên quan đến vấn đề nhà vệ sinh trong trường học, em Nhã Thi (học sinh trường THCS Vân Đồn, quận 4) mong trường mình cũng như cả quận 4 có nhiều nhà vệ sinh như quận 1 vì hiện nay số lượng nhà vệ sinh ở quận 4 ít, có thu phí nhưng không chất lượng, không sạch sẽ.

Em Ngô Triệu Vy (học sinh trường THCS Linh Trung, quận Thủ Đức) cũng mong muốn được xem xét bỏ các hình thức xếp hạng thi đua vì gây áp lực thành tích lớn với học sinh. Nhiều bạn trong lớp Vy cảm thấy chán nản, không muốn cố gắng học tập thì bị xếp loại thấp.

Em Đồng Vân Anh (học sinh trường THCS Trung Lập, huyện Củ Chi) cũng than Tết Nguyên đán vừa qua thầy cô giáo quá nhiều bài tập khiến em và nhiều bạn khác không thể vui Tết.

Hoc sinh Sai Gon than nha ve sinh ban, ap luc bai tap nhieu
Em Vy kiến nghị nên bỏ các hình thức xếp loại thi đua trong lớp. Ảnh: M.N.

Tương tự, em Nguyễn Đạt Mẫn (học sinh trường THCS Lê Quý Đôn, quận Thủ Đức) cũng mong muốn lãnh đạo TP.HCM tạo điều kiện để thay đổi môi trường học tập.

“Em mong giảm học sinh trong lớp, trường em có 55 lớp, mỗi lớp tới 49-50 học sinh thì số lượng quá lớn, giáo viên không đủ thời gian quan tâm từng học sinh. Nhưng mỗi tiết chỉ có 45 phút, có những câu hỏi giáo viên không có đủ thời gian giải đáp cho học sinh”, Mẫn ý kiến.

Chung ý kiến với Mẫn, em Nguyễn Tấn Phong (học sinh trường tiểu học Tiêu Lý Vương, quận 8) cũng cho rằng sĩ số lớp học hiện nay quá đông khiến giáo viên không thể chỉ bảo từng bạn.

Về giờ học, Mẫn cho rằng học sinh phải tập trung lúc 6h45 là khá sớm. Học sinh khi lên cấp THCS phải học nhiều, học thêm, thức khuya học nên không có thời gian nghỉ ngơi.

Thành phố sẽ lắng nghe, giải quyết từng vấn đề

Trả lời những vấn đề mà học sinh ý kiến, bà Bùi Thị Diễm Thu – Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM – cho biết về vấn đề sĩ số lớp, áp lực học tập do ở các quận huyện có nhiều khu chế xuất, khu công nghiệp với dân số tăng mạnh.

“Sở sẽ ghi nhận các phản ánh về những lớp học quá đông học sinh để làm việc với địa phương, có biện pháp điều chỉnh phù hợp”, bà Thu nói.

Bà Thu cũng cho biết hiện các trường phổ thông có kế hoạch xây dựng 225 dự án nhà vệ sinh, kinh phí khoảng 100 tỷ đồng từ ngân sách và nguồn huy động xã hội hóa. Riêng khối THPT sẽ có 34 dự án, bắt đầu thực hiện từ năm nay.

Tuy nhiên, bà Thu cũng mong học sinh cùng hỗ trợ giữ gìn vệ sinh chung, bảo quản đồ dùng thiết bị trong nhà vệ sinh để cùng dùng tốt.

Liên quan đến vấn đề nhà vệ sinh trường học và khu vực công cộng, ông Nguyễn Toàn Thắng – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM – cho biết đã có một công ty đề xuất xây dựng 400 nhà vệ sinh công cộng trên khắp thành phố và đang chờ xem xét chấp thuận.

Dự án này được hy vọng giải quyết tình trạng thiếu nhà vệ sinh công cộng cho người dân nói chung và cho học sinh.

Sau khi lắng nghe ý kiến của các em học sinh, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cũng giao Sở Giáo dục rà soát nhà vệ sinh trường học toàn thành phố, nơi nào không bảo đảm tiêu chuẩn thì báo cáo để thành phố cân đối nguồn kinh phí xây dựng, sửa chữa.

Hoc sinh Sai Gon than nha ve sinh ban, ap luc bai tap nhieu
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chia sẻ nhiều vấn đề với học sinh thành phố. Ảnh: M.N.

Đối với những vấn đề học sinh kiến nghị thuộc thẩm quyền của Bộ GD&ĐT, không thuộc thẩm quyền của thành phố, ông Nguyễn Thành Phong đề nghị Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ là cầu nối đưa những phản ánh của học sinh thành phố đến Bộ hoặc thông qua kênh đại biểu Quốc hội.

Thành phố đặt hàng 5 việc với thiếu nhi

Sau khi tiếp thu những ý kiến của học sinh thành phố, ông Nguyễn Thành Phong cũng mong muốn học sinh thực hiện được 5 việc sau đây:

Thứ nhất, học sinh vận động người lớn không xả rác, bảo vệ môi trường. “Các cháu có thấy buồn không khi kết thúc những buổi bắn pháo hoa hay cổ vũ bóng đá ở đâu thì ở đó lại đầy rác. Sau đó lại rất nhiều bạn trẻ rủ nhau đi nhặt rác để tuyên truyền ý thức cho mọi người, một người xả thì một người nhặt, hy vọng các cháu cùng tham gia”, ông Phong nói.

Thứ hai, Sở Văn hóa – Thể thao, Sở GD&ĐT TP.HCM phối hợp với Thành Đoàn thực hiện chương trình đưa học sinh đến bảo tàng của thành phố nhiều hơn. Phí vào cổng bảo tàng của thành phố sẽ được nghiên cứu để giảm tối đa hoặc miễn phí cho học sinh.

Thứ ba, ông Phong đề nghị học sinh không nên lạm dụng điện thoại thông minh, người lớn không thể cấm các em dùng điện thoại nhưng phải biết dùng nó vào đúng việc.

Thứ tư, đọc thêm nhiều sách lịch sử đất nước và thành phố. “Phải hiểu lịch sử của dân tộc mình, phải hiểu lịch sử của thành phố này để cố gắng học hành”, ông Phong khuyên học sinh.

Thứ năm, ông Phong mong muốn học sinh “tuổi nhỏ, làm việc nhỏ”, dùng thời gian rảnh phụ giúp cha mẹ, tham gia hoạt động xã hội nhiều hơn.

Minh Nhật

VietBao.vn

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Học sinh Sài Gòn than nhà vệ sinh bẩn, áp lực bài tập nhiều

Sưu Tầm: http://vietbao.vn/Giao-duc/Hoc-sinh-Sai-Gon-than-nha-ve-sinh-ban-ap-luc-bai-tap-nhieu/120917078/202/

Đa số ý kiến nhất trí với quy định về chế độ tín dụng sư phạm trong …

Đa số ý kiến nhất trí với quy định về chế độ tín dụng sư phạm trong …,

GD&TĐ – Theo Báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) của Chính phủ, đa số ý kiến nhất trí với quy định về chế độ tín dụng sư phạm và phân công công tác cho sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp được đề xuất trong dự thảo Luật.

Về chính sách học bổng (tín dụng sư phạm). Báo cáo của Chính phủ nêu rõ, về chính sách học bổng (tín dụng sư phạm),cơ bản có hai loại ý kiến.

Thứ nhất, đa số ý kiến nhất trí với quy định trong dự thảo Luật về tín dụng sư phạm. Cụ thể: Học sinh, sinh viên sư phạm được vay tín dụng sư phạm để đóng học phí và chi trả sinh hoạt phí trong toàn khóa học, quy định về việc chi trả đối với những trường hợp người học không có nhu cầu sử dụng tín dụng sư phạm nhưng ra trường vẫn làm trong ngành giáo dục và đề xuất các chính sách nhằm thu hút sinh viên giỏi vào ngành sư phạm thông qua cơ chế học bổng và các biện pháp khác.

Các quy định này nhằm khắc phục tình trạng quy định hiện nay không thu học phí đối với học sinh, sinh viên sư phạm là không phù hợp và không hiệu quả do nhu cầu của thị trường lao động đã thay đổi; nhiều sinh viên sư phạm ra trường làm không đúng ngành sư phạm, không thể kiểm soát, gây lãng phí nhân lực và ngân sách;

Việc miễn học phí không thực sự là lý do để khuyến khích sinh viên vào học ngành sư phạm. Đồng thời, quy định này đã làm cho các cơ sở đào tạo giáo viên gặp khó khăn về kinh phí chi thường xuyên, trong khi việc cấp bù của ngân sách nhà nước còn hạn hẹp.

Mặt khác, đề nghị quy định theo hướng học sinh, sinh viên sư phạm không phải trả khoản vay tín dụng sư phạm nếu sau khi tốt nghiệp “giảng dạy trong các ca sở giáo dục đủ thời gian theo quy định”.

Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến đề nghị cần quy định về chính sách vay tín dụng đối với sinh viên các ngành khác ngoài ngành sư phạm; hoặc sinh viên học các ngành khác sau khi tốt nghiệp vào ngành sư phạm công tác cũng được hưởng tín dụng sư phạm.

Chính phủ nhất trí với ý kiến đa số của nhân dân nêu trên, sửa đổi, bổ sung quy định về học bổng và trợ cấp xã hội như trong dự thảo Luật quy định. Chính phủ quy định cụ thể chính sách tín dụng sư phạm đối với học sinh, sinh viên sư phạm.

Về việc phân công công tác cho sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp. Về vấn đề này, cơ bản có hai loại ý kiến, trong đó:

Đa số các ý kiến góp ý phải có quy định về chế độ tuyển dụng đặc thù (so với Luật Viên chức) đối với giáo viên các cơ sơ giáo dục công lập. Với lý do: nhằm khắc phục bất hợp lý hiện nay như: Không có cơ chế phân công công tác cho sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp phải thông qua quy trình tuyển dụng theo pháp luật viên chức; không thu hút được sinh viên giỏi học ngành sư phạm; cơ quan chức năng khi xác định chỉ tiêu biên chế, giao biên chế, giảm biên chế và quy trình tuyển dụng vẫn chưa tính đến đặc thù của ngành giáo dục; tình trạng nơi thừa giáo viên, nơi thiếu giáo viên diễn ra ở nhiều nơi mà Bộ GD&ĐT không có chức năng thẩm quyền giải quyết.

Có ý kiến đề nghị cần có chính sách khuyến khích thông qua học bổng tín dụng và phân công công tác, tuyển dụng, chế độ lương. Tuy nhiên, cũng cần có lộ trình khả thi.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến đề nghị, trong bối cảnh chưa sửa được Luật Viên chức thì để thu hút đợc sinh viên giỏi học ngành sư phạm cần sửa đổi các quy định về lương và phụ cấp của giáo viên cho phù hợp với ngành Giáo dục.

Chính phủ tiếp thu ý kiến của đa số nhân dân nêu trên, sẽ bổ sung một số khoản hoặc một điều trong dự thảo Luật quy định đặc thù về xác định biên chế và cơ chế tuyển dụng giáo viên cho sinh viên tốt nghiệp các trường sư phạm vào các cơ sở giáo dục công lập.

Hải Minh

VietBao.vn

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Đa số ý kiến nhất trí với quy định về chế độ tín dụng sư phạm trong …

Sưu Tầm: http://vietbao.vn/Giao-duc/Da-so-y-kien-nhat-tri-voi-quy-dinh-ve-che-do-tin-dung-su-pham-trong-sua-Luat-Giao-duc/443982007/202/

Học thêm quá sớm, quá nhồi nhét, sẽ phản tác dụng

Học thêm quá sớm, quá nhồi nhét, sẽ phản tác dụng,

Chương trình giáo dục mỗi năm lại có thêm những cập nhật về kiến thức, về phương pháp, đòi hỏi cả giáo viên và học sinh có sự trau dồi, tích lũy từng ngày, sinh ra nhu cầu học sinh đi học phụ đạo để nắm chắc kiến thức.

Tuy nhiên, nhiều trường hợp, phụ huynh cho con đi học thêm quá sớm, hoặc quá nhồi nhét kiến thức trong cùng một thời điểm có thể sẽ phản tác dụng.

“Bội thực” học thêm

Nhiều học sinh được bố mẹ đưa đi học thêm từ độ tuổi mẫu giáo, với những bài luyện chữ, đánh vần trước khi vào lớp 1. Nhiều học sinh học thêm dồn dập 5-6 môn học trong cùng một thời điểm, có lúc học 10 ca/tuần.

Đã là một học sinh lớp 10, em Lê Nguyễn Yến Anh vẫn chưa hết cảm giác mệt mỏi sau kỳ học thêm đầy căng thẳng năm lớp 9: “Em bắt đầu đi học thêm từ hồi 5 tuổi, hồi đó, em đi luyện chữ 2 buổi/tuần. Khi lên lớp 2 là bắt đầu tăng dần thời lượng học thêm lên.

Thời điểm năm học lớp 9, em học thêm tới 8 buổi/tuần, trong đó, có 2 buổi học Toán, 1 buổi học Tiếng Anh và 5 buổi học Văn, để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10. Mỗi ca Văn kéo dài 3 tiếng, mỗi ca Toán thì phải 3 tiếng rưỡi.

Đến tận bây giờ, em vẫn còn cảm giác mệt, vì vừa đi học chính khóa ở trường, cộng thêm bài tập trên lớp, lại đi học thêm có bài tập học thêm, em toàn phải cố gắng thức rất khuya làm bài. Nhiều lúc đi học về nhà, em lên thẳng giường đi ngủ luôn vì quá mệt, có lúc, em còn mệt tới nỗi chẳng muốn đạp xe về”.

Hoc them qua som, qua nhoi nhet, se phan tac dung

Nhiều học sinh đi học thêm quá nhiều môn, nhiều buổi trong cùng một thời điểm. (Ảnh minh họa).

Cũng từng trong tình trạng “bội thực” học thêm, em Trần Văn Thành, một học sinh lớp 11 tại Lào Cai kể lại: “Em đi học thêm muộn hơn so với các bạn, lớp 9 em mới bắt đầu ôn để chuẩn bị cho kỳ thi vào cấp 3. Tuy nhiên, mỗi tuần em phải học thêm 10 ca, trong đó, có ngày học thêm liên tiếp 2 ca, khiến em thực sự mệt mỏi. Có lúc, em chỉ muốn được nghỉ một ngày để không bị căng thẳng mà không được”.

Em Trần Đại Dương, một học sinh lớp 10 tại Hà Nội chia sẻ: “Em bắt đầu đi học thêm từ lớp 2, với 2 buổi/tuần, nhưng càng học lên cao, số buổi học thêm của em cũng tăng dần lên. Nhiều lúc, em cảm thấy cũng không ổn lắm với lịch học thêm kín mít, không có thời gian cho mình thư giãn”.

Em Trần Thị Thu Hà, một học sinh lớp 12 tại Hà Nội cho biết: “Em đi học thêm từ năm lớp 8, hiện tại, đang là thời điểm em phải đi học thêm nhiều nhất, vì sắp bước vào kỳ thi THPT Quốc gia quan trọng, có nhiều lúc, em cảm thấy thật mệt mỏi với việc học thêm quá kín lịch, không có thời gian cho bản thân “xả hơi” nữa. Theo em, học sinh nên đi học từ lớp 9, giai đoạn ôn thi vào cấp 3 là phù hợp nhất”.

Đang là sinh viên năm nhất, nhưng bạn Nguyễn Khắc Hiếu (Phú Thọ) vẫn nhớ những ngày tháng chạy show học thêm của mình: “Mình còn nhớ nhất hồi hè lớp 8 chuẩn bị lên lớp 9, khi đó, mình như chạy “show” học thêm từ 14h đến 21h mỗi ngày. Cả tuần như vậy, bây giờ nghĩ lại còn cảm thấy căng thẳng, giờ chắc sức mình không chịu được như vậy nữa”.

Em Linh Trang, một học sinh lớp 12 tại Hà Nội, đã từng học thêm 6 buổi/tuần năm lớp 11 cho rằng: “Học thêm cũng tuỳ theo định nghĩa từng phụ huynh. Có người cho rằng đi học tiếng Anh hồi còn bé hoặc học đàn, hát, võ là học thêm.

Với ý kiến của em thì nên cho các bạn trẻ nhỏ tiếp xúc với môi trường tiếng Anh sớm và thêm các hoạt động ngoại khoá bổ trợ. Với các môn tự nhiên thì có thể chọn lọc lớp học thực nghiệm để phát triển tư duy môi trường.

Còn thời gian phù hợp nhất để học thêm ôn thi đúng nghĩa với em là lớp 8”.

“Chạy theo” để vào trường tốt

Chị Cam Kim Oanh, phụ huynh một học sinh lớp 10 tại Hà Nội cho biết: “Mình cho con bắt đầu học thêm từ lớp 1, ban đầu chỉ học 2 buổi Toán và Tiếng Việt, sau bổ sung thêm Tiếng Anh, năng khiếu như chơi thể thao và đàn. Thời điểm học thêm nhiều nhất, nếu tính ở cấp 1 thì học nhiều từ lớp 4, còn lên cấp 2 thì bắt đầu vào lớp 8, nhiều nhất 5 buổi học thêm/tuần.

Nếu là quan điểm thì tôi cũng không muốn cho con đi học thêm ngoài những môn năng khiếu và tiếng Anh. Tuy nhiên, trong thực tế, không thể không đi học thêm, vì đầu vào các trường tốt rất khó, nên phụ huynh và học sinh phải chạy theo”.

Một phụ huynh khác, anh Bùi Ngọc Phúc chia sẻ: “Tôi cho con đi học thêm từ năm lớp 8. Theo quan điểm cá nhân của tôi, nếu các con có học lực kém thì việc lựa chọn học phụ đạo là đương nhiên, thậm chí lớp 3 đã phải kèm để tránh hổng kiến thức. Hoặc trường hợp các bạn có học lực giỏi, học nâng cao để thi vào trường chất lượng cũng sẽ bắt đầu sớm.

Tuy nhiên, không phải là cho con đi học thêm quá sớm, sự kỳ vọng có phần thái quá của phụ huynh sẽ làm mất tuổi thơ của con em mình”.

Trước vấn đề này, thầy Đàm Bạch Long, giáo viên trường THCS Thụy Phương cho rằng: “Một khi xã hội còn chấp nhận, thì việc dạy thêm, học thêm vẫn còn diễn ra. Tuy nhiên, việc đi học thêm cũng phải dựa vào sức khỏe của học sinh, nếu sức khỏe không đáp ứng được mà cứ “đua theo” thì sẽ không đảm bảo tiếp thu được, thậm chí sẽ dẫn đến phản tác dụng.

Độ tuổi để học sinh bắt đầu đi học thêm là tùy thuộc trình độ mỗi cá nhân, nhưng giai đoạn phù hợp để bắt đầu học thêm, chuẩn bị cho những kỳ thi quan trọng là từ lớp 8, lớp 9.

Bên cạnh đó, việc đi học thêm tràn lan và tốn kém về kinh tế thì phải điều chỉnh. Học thêm có hai kiểu: Thứ nhất để bù đắp kiến thức đã bị hổng mất, thứ hai là học nâng cao. Còn những trường hợp đi học thêm “a dua” thì chỉ gây lãng phí, tốn kém cho gia đình. Trung bình mỗi ca học thêm khoảng 100.000 đồng, mà mỗi tuần gần chục buổi học thêm, rồi học sinh đi học quá nhiều về thiếu sức sống, thì chẳng khác gì đày đọa”.

Hoc them qua som, qua nhoi nhet, se phan tac dung

Sự nhồi nhét quá tải có thể mang đến áp lực vô cùng lớn, dẫn đến phản tác dụng. (Ảnh minh họa).

“Một số trường hợp cho con đi học thêm từ lứa tuổi mẫu giáo, học tiền tiểu học, bố mẹ cứ kỳ vọng con mình hơn con người khác, nên nhồi nhét cho con đi học trước. Mặc dù dạy chữ là nhiệm vụ của giáo viên tiểu học chứ không phải giáo viên mầm non, nhưng nhiều bé mẫu giáo đã được đưa đi học chữ cái, ghép vần, rồi những phép tính với các chữ số… Đó là những trường hợp không nên”, thầy Long phân tích.

VietBao.vn

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Học thêm quá sớm, quá nhồi nhét, sẽ phản tác dụng

Sưu Tầm: http://vietbao.vn/Giao-duc/Hoc-them-qua-som-qua-nhoi-nhet-se-phan-tac-dung/165422288/202/

Trường học vùng cao Nghệ An: Trở lại nhịp sôi nổi

Trường học vùng cao Nghệ An: Trở lại nhịp sôi nổi,

GD&TĐ – Thời điểm sau Tết được xem là thời điểm dễ “đánh rơi” học sinh của các trường vùng cao, vùng biên giới Nghệ An. Tuy nhiên, năm học này, ngay trong tuần đầu tiên, các trường học trở lại nhịp độ dạy học bình thường cùng nhiều hoạt động sôi nổi.

Chở học sinh đến trường

Vào buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, Trường PTDTBT THCS Lượng Minh (huyện Tương Dương, Nghệ An) vắng 19 học sinh. Ngay trong chiều hôm đó, nhà trường đã lập danh sách và phân công các thầy cô về từng bản có học sinh nghỉ học để tìm hiểu nguyên nhân.

“Trước và sau Tết, nhà trường đã rất tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động học sinh ăn Tết vui vẻ, an toàn. Vào chiều mùng 6 Tết, mặc dù chưa đến lịch học, nhưng nhiều học sinh, chủ yếu là các em ở bán trú đã có mặt ở trường để ổn định sinh hoạt.

Nhà trường cũng tổ chức cho các em dọn dẹp vệ sinh phòng ở, phòng học, sân trường sạch sẽ, trồng cây xanh… Tuy nhiên, vẫn có một số em vắng vì bị ốm, đi thăm họ hàng chưa về hoặc nhà xa. Đặc biệt là những bản vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ như: Cà Moong, Xốp Cháo… phải đi cả đường bộ và đi thuyền, nếu không có bố mẹ chở đi thì các em vẫn phải ở nhà.

Các thầy cô đã chia nhau đến từng bản và vào thăm hỏi gia đình học sinh. Nhiều em đã được thầy cô chở luôn đến trường. Đó là các em ở bản Minh Tiến, Minh Thành… cách xa trường từ 20 – 30km. Phải “bắt trò” như thế thì mới có học sinh, vì thời điểm này, nhiều bố mẹ các em đã lên đường đi làm ăn xa. Trường PTDTBT THCS Lượng Minh có 307 học sinh, chủ yếu là người dân tộc Khơ Mú, Thái. Trong đó, có tới 280 học sinh thuộc diện bán trú. Hiện khu nhà ở dành cho học sinh có 18 phòng, trung bình 13 – 15 em/phòng. Mặc dù còn nhiều khó khăn, chật chội về cơ sở vật chất, nhưng nhà trường và các giáo viên luôn sát sao, lo lắng từ việc học hành, ăn ở, chăm sóc các em ốm đau.

Truong hoc vung cao Nghe An: Tro lai nhip soi noi
  • Học sinh Tiểu học Mường Típ 1 (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đến trường học và sinh hoạt trò chơi dân gian sau Tết

Nâng cao chất lượng

Đóng ở “cổng trời” xứ Nghệ, Trường PTDTBT THCS Mường Lống (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) có 100% học sinh là người dân tộc Mông. Vào ngày học đầu tiên sau Tết, trường vắng khá lớn với 41/346 học sinh. Trong đó 16 em nghỉ có phép, còn lại nghỉ không phép. Lý do học sinh nghỉ học, theo thầy Trần Văn Quý – Hiệu trưởng nhà trường cho biết cũng chủ yếu vì nhà xa, đau ốm, hoặc đi thăm thân ở bên Lào chưa về kịp. Tuy nhiên, ngay hôm sau đó, tất cả học sinh đã đến trường đầy đủ.

Đặc biệt, dù địa bàn xa (cách trung tâm huyện 60km), điều kiện kinh tế còn hạn chế, khó khăn, nhưng nhiều năm qua, Trường PTDTBT THCS Mường Lống luôn nằm trong tốp đầu về giáo dục của huyện Kỳ Sơn. Hàng năm, có nhiều em đạt HSG huyện, số học sinh sau THCS vào THPT chiếm 60%. Đây là tỷ lệ cao so với các trường khác trong huyện và cả các huyện miền núi khác.

Trường Tiểu học Thông Thụ 1 nằm ở xã biên giới cách trung tâm huyện lỵ Quế Phong, Nghệ An hơn 50km, có 280 học sinh thuộc các bản Mường Piệt, Mường Phú, Cà Na, Phú Lâm… Các bản này đều thuộc vùng tái định cư thủy điện Hủa Na. Mặc dù là tuần đầu tiên ra Tết, các học sinh đã đến lớp đông đủ, nhà trường đã tổ chức dạy học 2 buổi/ngày bình thường.

“Dù là xã vùng biên nhưng đây là vùng đất hiếu học của huyện miền núi Quế Phong. Trong khoảng 10 năm gần đây hầu như không có tình trạng học sinh bỏ học. Thời điểm ra Tết hoặc sau hè, có một số em chậm đến trường, vắng học vì theo bố mẹ đi rẫy, đi thăm họ hàng xa, nhưng sau đó đều trở lại trường. Như dịp này, có em bị ốm nhưng vẫn cố gắng đến trường. Thấy tình trạng sức khỏe của em chưa tốt và đề phòng lây nhiễm chéo, các thầy cô đã động viên em “ốm thì được nghỉ học, sau đó cô giáo dạy học bù” và gọi bố mẹ đến đón em mới chịu về. Hôm sau khỏi ốm em đã tự đi học ngay”, thầy Tăng Văn Sơn, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Với đặc thù là vùng biên giới, sau khi đón và ổn định học sinh, cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Thông Thụ 1 cũng tổ chức lên đồn biên phòng, chúc năm mới các chiến sĩ bộ đội đang làm nhiệm vụ trên địa bàn. Đồng thời, Ban Giám hiệu triển khai đến từng điểm trường kiểm tra, thăm trưởng bản, nắm bắt tình hình. Chỉ đạo thầy cô giáo trở lại nhịp làm việc, bám lớp, bám trò, giữ vững chất lượng giáo dục xếp tốp đầu của huyện vùng cao Tây Bắc xứ Nghệ.

Hồ Lài

VietBao.vn

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Trường học vùng cao Nghệ An: Trở lại nhịp sôi nổi

Sưu Tầm: http://vietbao.vn/Giao-duc/Truong-hoc-vung-cao-Nghe-An-Tro-lai-nhip-soi-noi/443982032/202/

Vòng 1 English Champion 2019 thu hút 32 ngàn thí sinh tham dự

Vòng 1 English Champion 2019 thu hút 32 ngàn thí sinh tham dự,

 Sáng nay 16/02/2019, hơn 32 ngàn thí sinh trên toàn quốc tham dự cuộc thi English Champion 2019 chính thức bước vào những ca thi đầu tiên của Vòng 1.

Mùa thi năm nay, English Champion do IvyPrep Education và iSMART Education tổ chức tiếp tục chứng tỏ sức hút của một cuộc thi tiếng Anh và kiến thức kỹ năng tổng hợp khi ghi nhận số thí sinh đăng ký tăng kỷ lục so với 6 mùa thi trước.

Vẫn giữ nguyên sức nóng như 6 mùa thi trước, English Champion, cuộc thi tiếng Anh và kiến thức tổng hợp tiếp tục thu hút được sự quan tâm của đông đảo phụ huynh và thí sinh trên 62/64 tỉnh thành toàn quốc. Bên cạnh các thành phố lớn như Hà Nội (29% thí sinh), Tp Hồ Chí Minh (51% thí sinh), mùa thi năm nay ghi nhận số lượng lớn thí sinh đến từ nhiều tỉnh thành, trong đó có một số tỉnh có số thí sinh tăng đột biến như: Lào Cai (1.703 thí sinh), Phú Thọ (998 thí sinh), Thừa Thiên Huế (600 thí sinh), Hậu Giang (544 thí sinh)… Thông qua các cuộc thi quy mô toàn quốc như English Champion, các thí sinh tại các tỉnh thành có cơ hội cùng thi đấu, giao lưu với các bạn bè đồng trang lứa tại các thành phố lớn trong một sân chơi tri thức chung.

Trong số 1.473 trường tiểu học và trung học có thí sinh tham dự, có những trường có số lượngthí sinh đông đảo như: Trường Tiểu học Nguyễn Minh Quang (TP Hồ Chí Minh) 465 thí sinh, Trường THCS Lê Hồng Phong (Hà Nội) 452 thí sinh, Trường THCS Ngôi Sao Hà Nội 418 thí sinh…

Vong 1 English Champion 2019 thu hut 32 ngan thi sinh tham du

Mặc dù đây là một trong những cuộc thi có tỷ lệ “chọi” cao, khi 32.064 thí sinh tham dự nhưng chỉ lựa chọn 4.000 thí sinh vào Vòng 2, 500 thí sinh lọt vào Vòng 3 và 10 thí sinh tham dự vòng Chung kết để chọn ra 5 nhà quán quân, nhưng rất nhiều trường, phụ huynh xác định tham dự English Champion không chỉ để tìm kiếm cơ hội lọt vào vòng trong mà còn để kiểm tra trình độ, ghi nhận sự tiến bộ của các thí sinh qua nhiều năm. Ban tổ chức cho biết, theo thống kê từ hệ thống 63% thí sinh tham gia từ 2-4 mùa thi.

Vòng 1 mùa thi English Champion 2019, các thí sinh sẽ tiếp tục thi theo hình thức thi trực tuyến tại nhà, kiểm tra kiến thức Toán học, Khoa học, Xã hội và các kỹ năng Nghe hiểu, đọc hiểu tiếng Anh. Thời gian thi đối với khối tiểu học là 45 phút với 40 câu hỏi, khối Trung học là 60 phút với 50 câu hỏi.

Ông Trương Minh Châu, Giám đốc đào tạo iSMART Education đơn vị tổ chức và nhà bảo trợ chuyên môn cuộc thi, cho biết: “Đề thi English Champion không đánh đố nhưng sẽ đưa ra nhiều thử thách cho thí sinh về kiến thức nền tảng và kỹ năng, trong đó đặc biệt có nhiều kỹ năng chỉ có được thông qua quá trình rèn luyện lâu dài như: kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng phán đoán, tư duy logic… Sau cuộc thi English Champion, các thí sinh hoàn toàn tự tin tiếp cận các cuộc thi quốc tế khác, bởi đề thi và cách đánh giá kỹ năng được chúng tôi xây dựng tiệm cận với các cuộc thi học thuật quốc tế”.

Kết thúc Vòng 1, các thí sinh sẽ nhận được kết quả trong vòng 10 ngày sau khi thi. Top 400 thí sinh điểm cao nhất mỗi khối tại các khu vực(Khu vực 1: Hà Nội, các tỉnh phía Bắc và các tỉnh miền Trung; Khu vực 2: TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam) sẽ giành được quyền thi Vòng 2 tập trung tại điểm thi của Ban Tổ Chức. Bên cạnh đó top 30 thí sinh xuất sắc nhất mỗi vùng sẽ nhận được chứng nhận vinh danh và quà tặng của Ban tổ chức và các nhà tài trợ (Học bổng tại hệ thống đào tạo du học học bổng IvyPrep Education, Anh ngữ Việt Mỹ VATC, các khóa học tiếng Anh trực tuyến của DreamLab). Kết quả vòng thi sẽ được công bố trên website của cuộc thi https://englishchampion.edu.vn/ hoặc đăng nhập vào tài khoản của mỗi thí sinh để theo dõi.

English Champion là cuộc thi học thuật quy mô toàn quốc dành cho học sinh từ lớp 4 đến lớp 8 được tổ chức thường niên bởi IvyPrep Education và iSMART Education. Thông qua các vòng thi, English Champion không chỉ là cuộc thi tìm kiếm các nhà quán quân tài năng có đầy đủ tri thức và kỹ năng thế kỷ 21 mà còn là cơ hội để các bạn học sinh trên mọi miền đất nước cùng giao lưu, học hỏi và đánh giá đăng lực bản thân.

Với chủ đề “iGen We are the definers”, English Champion 2019 đặc biệt hướng tới đối tượng là các bạn trẻ thuộc thế hệ iGen (chú thích: thế hệ iGen hay còn gọi là thế hệ Z, để nói về các bạn trẻ sinh năm từ 1995 trở đi) một thế hệ đang sớm khẳng định mình bước ra thế giới.

Tổng giá trị giải thưởng cho các thí sinh tham dự kỳ thi English Champion 2019 lên tới 50 tỷ bao gồm các suất học bổng giá trị tại IvyPrep Education, quà tặng từ iSMART Education, Dreamlab, Anh ngữ Việt Mỹ VATC, nhãn hàng Sữa Kun.

Phạm Lê

VietBao.vn

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Vòng 1 English Champion 2019 thu hút 32 ngàn thí sinh tham dự

Sưu Tầm: http://vietbao.vn/Giao-duc/Vong-1-English-Champion-2019-thu-hut-32-ngan-thi-sinh-tham-du/65628612/202/

Dự thảo quy chế thi THPT Quốc gia, xét tốt nghiệp THPT: Băn khoăn về cách …

Dự thảo quy chế thi THPT Quốc gia, xét tốt nghiệp THPT: Băn khoăn về cách …,

GD&TĐ – Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 về cơ bản giữ ổn định đối với các thí sinh như năm 2018, nội dung thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12. Những điều chỉnh phần lớn liên quan đến tổ chức thi, chấm thi, xét công nhận tốt nghiệp đã được thể hiện trong dự thảo Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT đang được Bộ GD&ĐT xin ý kiến rộng rãi.

Có cả ưu điểm và hạn chế

Là người trực tiếp giảng dạy môn Ngữ văn THPT và tham gia công tác quản lý của một cơ sở giáo dục, ThS Trần Xuân Trà – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trường Thúy (Nam Định) – đã chỉ ra những ưu điểm nổi bật và cả một số băn khoăn về dự thảo Quy chế.

Về ưu điểm, ThS Trần Xuân Trà cho rằng đề thi THPT quốc gia bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học, chủ yếu tập trung vào chương trình lớp 12, nhằm xét tốt nghiệp là chính và là căn cứ để các trường ĐH, CĐ xây dựng phương án tuyển sinh. Mục tiêu này vừa bớt “gánh nặng” tâm lý cho học sinh, nhất là các em ở vùng sâu, vùng xa và học sinh lực học trung bình, hoặc trung bình yếu, chỉ có nhu cầu tốt nghiệp THPT; vừa tăng tính tự chủ trong công tác tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ (không nhất thiết phải sử dụng kết quả thi THPT quốc gia; cũng không nhất thiết phải tổ chức thi tuyển sinh riêng vì đề thi đã có độ phân hóa).

Bên cạnh đó, việc tăng cường trách nhiệm của cán bộ các trường ĐH, học viện và công tác bảo mật, bảo đảm an ninh, cũng như tính khách quan, công bằng trong các khâu của quá trình ra đề, sao in, coi thi, chấm thi, nhất là quy trình chấm bài thi trắc nghiệm giúp khắc phục những hiện tượng gian lận trong thi cử, xử lý kết quả thi đã xảy ra ở một số địa phương, tạo niềm tin trong phụ huynh và học sinh.

Dự thảo Quy chế cũng tạo tâm lý bình đẳng cho các đối tượng học sinh, khi thí sinh tự do, GDTX, THPT được sắp xếp ngồi cùng một phòng thi, tại một điểm thi, giúp các em phấn khởi, tự tin hơn trong quá trình tham dự kỳ thi.

Bên cạnh những ưu điểm nổi bật trên, ThS Trần Xuân Trà cũng có một số băn khoăn. Theo đó, việc tăng cường trách nhiệm của cán bộ các trường ĐH tham gia các khâu của quá trình coi, chấm thi là cần thiết, nhưng không nên tuyệt đối hóa vai trò của lực lượng này trong khâu chấm thi trắc nghiệm. Bởi khi đã có hệ thống CNTT giám sát chặt chẽ việc này thì điều cốt yếu, có vai trò quyết định về chất lượng chấm thi là vấn đề giám sát và năng lực, phẩm chất của các kỹ thuật viên.

ThS Trần Xuân Trà đề nghị, bên cạnh việc xây dựng lộ trình cụ thể đổi mới thi; sau khi công bố Quy chế thi THPT quốc gia chính thức, Bộ GD&ĐT nên tăng cường phổ biến các đề minh họa để định hướng cho giáo viên và học sinh xây dựng kế hoạch dạy học và ôn tập cho phù hợp.

“Nếu sử dụng lực lượng lớn cán bộ các trường ĐH làm công tác này, liệu có đáp ứng đầy đủ các cán bộ đúng chuyên môn, nghiệp vụ cho các điểm thi? Hơn nữa việc đi lại, sinh hoạt sẽ có những bất cập… Nên chăng, nếu đã có hành lang pháp lý an toàn, Bộ GD&ĐT chỉ cần điều động một lực lượng cán bộ giám sát vừa đủ và huy động các kỹ thuật viên ở các Sở GD&ĐT theo hình thức chấm chéo tỉnh, hoặc tổ chức chấm trắc nghiệm ở một số điểm trong toàn quốc để thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát và giảm bớt nguồn kinh phí chấm thi” – ThS Trần Xuân Trà nêu quan điểm.

Băn khoăn thứ hai ThS Trần Xuân Trà đề cập đến là việc tăng tỷ lệ điểm thi THPT quốc gia (70%) so với trước (50%) để xét tốt nghiệp; tuy có đề cao vị trí, vai trò của điểm thi THPT quốc gia, nhưng chưa khuyến khích việc đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng kết hợp giữa kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ với quá trình học tập của học sinh. Nên chăng, Bộ vẫn giữ nguyên tỷ lệ điểm thi THPT quốc gia như trước, bởi sự tăng trưởng về tỷ lệ này cũng không thay đổi mấy so với kết quả xét tốt nghiệp và dễ gây tâm lý e ngại trước những thay đổi, nhiều khi không cần thiết của Quy chế thi.

Cần có lộ trình thay đổi

Quan tâm đến thay đổi trong cách tính điểm xét tốt nghiệp, cô Nguyễn Thị Mỹ Dung – Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT Nguyễn Văn Hai (Trà Vinh) – cho rằng, cách tính điểm bài thi THPT quốc gia 70%, trung bình cả năm 30% có ưu điểm là nâng cao ý thức học tập của học sinh khối 12. Học sinh không còn tâm lý ỷ lại nhiều vào điểm trung bình cả năm lớp 12. Đồng thời, đánh giá tương đối chính xác chất lượng học tập của học sinh.

Ngoài những phân tích cụ thể trên về phương án tính điểm xét tốt nghiệp, nhiều giáo viên THPT ủng hộ phương thức tính điểm mới đang được đề xuất (70/30) với lý do sẽ phân loại học sinh tốt hơn, phù hợp với thực tiễn, đảm bảo được sự công bằng, khách quan trong xét tốt nghiệp cũng như công nhận tốt nghiệp cho học sinh. Tuy nhiên, cần có lộ trình dài hơn (chẳng hạn năm 2019 tỷ lệ 60/40, năm sau 2020 70/30,…). Có ý kiến thì cho rằng, với những đơn vị trường đóng trên địa bàn còn nhiều khó khăn thì phương thức tính điểm mới chưa thực sự phù hợp. Việc học sinh tham gia học tập đều đặn trong năm học cũng là cả một sự cố gắng, vậy nên kết quả học tập thường xuyên của các em trong năm học cần được ghi nhận…

Tuy nhiên, cô Nguyễn Thị Mỹ Dung cũng đưa ra hạn chế của phương án này với phân tích: Một số học sinh trung bình cả năm lớp 12 đạt 7,0 – 8,0 nhưng bài thi chỉ có 2 hoặc 3 điểm, như vậy chứng tỏ khả năng xử lý đề kém. Những trường hợp này có thể cả năm học không vắng mặt, thường xuyên phát biểu, được GV thưởng điểm hoặc học theo nhóm được bạn hỗ trợ, nhưng khi thi không ai giúp đỡ nên không giải quyết vấn đề được, hoặc nhiều lý do khác. Vì vậy, giáo viên phải hướng dẫn cho học sinh ý thức tự học để có kiến thức, không trông chờ hỗ trợ hoặc học tủ. Các em phải tích lũy kiến thức từng ngày chứ không học dồn chờ nước tới chân mới chịu học. Cùng với đó, thường xuyên luyện tập các dạng đề để hoàn thành kỳ thi tốt nhất.

Thảo Đan

VietBao.vn

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Dự thảo quy chế thi THPT Quốc gia, xét tốt nghiệp THPT: Băn khoăn về cách …

Sưu Tầm: http://vietbao.vn/Giao-duc/Du-thao-quy-che-thi-THPT-Quoc-gia-xet-tot-nghiep-THPT-Ban-khoan-ve-cach-tinh-diem-xet-tot-nghiep/443982030/202/

Bậc tiểu học trong chương trình mới thay đổi thế nào?

Bậc tiểu học trong chương trình mới thay đổi thế nào?,

TS Thái Văn Tài – Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học – cho biết học sinh tiểu học sẽ được dạy tích hợp, số lượng môn học giảm nhưng thời lượng tăng lên.

Ông TS Thái Văn Tài chia sẻ với Zing.vn về những điểm mới cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông mới ở cấp tiểu học so với chương trình hiện hành.

Phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu của học sinh

Cụ thể, chương trình giáo dục phổ thông mới xác định mục tiêu hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất là: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

Trong giáo dục, phẩm chất của người học được hình thành và phát triển thông qua nội dung kiến thức của một số môn học, phương pháp giáo dục. 

Bac tieu hoc trong chuong trinh moi thay doi the nao?
TS Thái Văn Tài – Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học, Bộ GD&ĐT – cho hay chương trình mới có nhiều thay đổi.

Chương trình giáo dục phổ thông mới mới hình thành và phát triển cho học sinh những năng lực cốt lõi. Đó là năng lực chung như tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

Những năng lực chuyên môn được hình thành là: Ngôn ngữ, tính toán, tìm hiểu tự nhiên và xã hội (khoa học), công nghệ, tin học, thẩm mỹ, thể chất.

Bên cạnh việc hình thành, phát triển các năng lực cốt lõi, chương trình phổ thông mới còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng năng lực đặc biệt năng khiếu của học sinh.

Thêm buổi học nhưng số lượng môn giảm

So với chương trình phổ thông hiện hành, chương trình mới mới ít môn học hơn do thực hiện chủ trương tích hợp cao ở các lớp dưới. Tuy nhiên, trong chương trình có thêm 2 môn học mới là: Ngoại ngữ 1, Tin học và Công nghệ. Đối với một số địa phương, việc bổ sung giáo viên Tin học và Tiếng Anh là thách thức không nhỏ, nhất là trong tình hình tinh giản biên chế hiện nay.

Chương tình phổ thông mới là chương trình học 2 buổi/ngày, do đó số tiết học trong một năm học đều tăng lên. Mục tiêu của hoạt động dạy học 2 buổi/ngày là tăng cường giáo dục toàn diện, các hoạt động thực hành, rèn luyện thân thể, sinh hoạt văn hoá – nghệ thuật, giáo dục kỹ năng sống; hạn chế tình trạng dạy thêm, học thêm; đáp ứng yêu cầu quản lý và giáo dục học sinh của gia đình và xã hội; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở cấp tiểu học.

Bac tieu hoc trong chuong trinh moi thay doi the nao?
Học sinh tiểu học sẽ được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, sáng tạo. Ảnh: Hoàng Hà. 

Tuy nhiên, đây lại là thách thức đối với một số địa phương có tỷ lệ phòng học/lớp còn thấp, tỷ lệ giáo viên/lớp chưa đáp ứng được yêu cầu. Các cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện dạy học 2 buổi/ngày sẽ thực hiện kết hoạch giáo dục theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Học sinh lựa chọn chủ đề học tập

Trong giai đoạn giáo dục cơ bản tiểu học và THCS, chương trình giáo dục phổ thông mới một mặt thực hiện giáo dục toàn diện và tích hợp. Mặt khác, thiết kế một số môn học và hoạt động theo các chủ đề, phù hợp với sở thích và năng lực của bản thân.

Trong đó, dạy học tích hợp là định hướng dạy học giúp học sinh phát triển khả năng huy động tổng hợp kiến thức, kỹ năng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để giải quyết có hiệu quả các vấn đề trong học tập và trong đời sống, qua đó phát triển được năng lực cần thiết, nhất là năng lực giải quyết vấn đề. Tính tích hợp thể hiện qua sự huy động, kết hợp, liên hệ các yếu tố có liên quan với nhau của nhiều lĩnh vực, nhiều môn học để giải quyết có hiệu quả một vấn đề và thường đạt được nhiều mục tiêu khác nhau.

So với chương trình hiện hành, chủ trương dạy học tích hợp trong chương trình mới có một số điểm khác như: Tăng cường tích hợp nhiều nội dung trong cùng một môn học, xây dựng một số môn học tích hợp mới ở các cấp học. Tinh thần chung là tích hợp mạnh ở các lớp học dưới và phân hoá dần ở các lớp học trên; yêu cầu tích hợp được thể hiện cả trong mục tiêu, nội dung, phương pháp và thi, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục.

Cụ thể ở cấp tiểu học, chương trình mới tiếp tục xây dựng một số môn học có tính tích hợp trên cơ sở phát triển các môn học tích hợp đã có như: Tự nhiên và xã hội, Lịch sử và Địa lý, Khoa học. Ngoài ra ở tiểu học còn có một hoạt động giáo dục tích hợp là hoạt động trải nghiệm.

Thời gian qua, hình thức tổ chức giáo dục trong giáo dục phổ thông ở nước ta chủ yếu là dạy học trên lớp, chưa coi trọng việc tổ chức các hoạt động xã hội, hoạt động trải nghiệm. Phương pháp giáo dục nhìn chung còn lạc hậu, chưa chú trọng dạy cách học và phát huy tính chủ động, khả năng sáng tạo của học sinh.

Học sinh tự đánh giá kết quả học tập

Trong chương trình mới, việc đánh giá học sinh sẽ có những thay đổi căn bản. Việc đánh giá dựa trên các căn cứ về phẩm chất và năng lực được quy định trong chương trình tổng thể và chương trình môn học, hoạt động giáo dục. Việc đánh giá thường xuyên do giáo viên phụ trách môn học tổ chức, dựa trên kết quả đánh giá của giáo viên, của phụ huynh học sinh, của bản thân học sinh được đánh giá và của các học sinh khác trong tổ, trong lớp.

Việc đánh giá định kỳ do cơ sở giáo dục tổ chức để phục vụ công tác quản lý các hoạt động dạy học, bảo đảm chất lượng ở cơ sở giáo dục và phục vụ công tác phát triển chương trình.

Việc đánh giá trên diện rộng ở cấp quốc gia, cấp địa phương do tổ chức khảo thí cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức để phục vụ công tác quản lý các hoạt động dạy học, bảo đảm chất lượng đánh giá kết quả giáo dục ở cơ sở giáo dục, phục vụ công tác phát triển chương trình và nâng cao chất lượng giáo dục.

Quyên Quyên

VietBao.vn

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Bậc tiểu học trong chương trình mới thay đổi thế nào?

Sưu Tầm: http://vietbao.vn/Giao-duc/Bac-tieu-hoc-trong-chuong-trinh-moi-thay-doi-the-nao/120916970/202/